Samarbetspartners

  • Jonasgården Lomma Kommun.Consensum har ett nära samarbete med Jonasgården i Lomma kommun då våra lärlingar i Vård och omsorgsprogrammet har sitt arbetsplatsförlagda lärande där (APL).
  • Transfer.Kompetenshöjande samarbete med experter från arbetslivet
  • Pilegården i Staffanstorps kommun. Eleverna som läser friskvård på Consensum har hälsoprojekt med bland annat massage för de äldre på Pilegården i Staffanstorp
  • Lunds universitet.Föreläsningar och viss undervisning för de studerande på det Naturvetenskapliga programmet sker på Lunds universitet
  • Vetenskapenshus i Stockholm. Samarbete sedan 2009 för elever som går naturvetenskaplig inriktning. Vi kommer att utveckla samarbetet ytterligare för alla elever på skolan.
  • Vi har inlett ett samarbete med Röda Korsets högskola. Formerna för samarbetet är ännu inte klart men arbetet pågår i och ingår i  den kommande certifieringen för Vård-och Omsorgscollege, Stockholm.