Reseberättelse – Jenny Persson

Min praktik var på Grönnehaven plejehem i Helsingör, Danmark. Det är ett vårdboende med runt 200 boende på 11 avdelningar. Jag var på avdelningen A stu med 16 boende i olika åldrar som är somatiskt sjuka. Uppgifterna jag fick inom omvårdnaden var precis dem samma som här i Sverige. Tvätta, borsta, bädda och liknande uppgifter stod på schemat varje dag. Det som var skönt var att de hade anställda som städade så vi som jobbade inom vården kunde fokusera på omvårdnaden.

Från det att jag gick hemifrån tills det att jag var på plats för att arbeta tog det 2 och en halv timma. Även om det tog tid att åka så vande man sig och eftersom man visste att det inte skulle vara så länge så stod man ut med det. En av anledningarna till att jag valde denna plats var för att jag gärna ville vara utomlands men ändå kunna komma hem, därför var detta ett bra alternativ.

Även om vi bor nära Danmark och pratar liknande språk så blev det vissa missförstånd i kommunikationen mellan oss. Jag hade en svensk handledare vilket var skönt när man var inne hos patienterna för det underlättade arbetet när vi förstod varandra. Om det var så att man inte förstod så lät man det bara gå vidare ibland, för man uppfattade om det var någon viktig information eller inte. Om dem då sa något viktigt och jag inte hängde med fick jag helt enkelt be dem förklara ytterliggare.

Även om jag varit inom äldrevården innan var det ändå en nyttig erfarenhet att pröva på det i ett annat land, och inte för att glömma en annan kultur. Jag är glad att jag tog steget över sundet!