Reseberättelse – Minna Andersen

 

Jag var i England i sex veckor då jag praktiserade på ett äldreboende St: Celicia care home. Jag bodde tillsammans med en klasskamrat med en äldre par och hade var sitt rum. Avståndet från jobb till vårt boende skilde sig på 3 minuter gå av stånd. Att gå till stadens centrum gick på 10 min och möjligheten att resa längre med tåg/ buss om man ville. Under mina sex veckor på min praktik, så fick jag vara med om mycket, jag upptäckte att utvecklingen inom vården skiljer sig mycket jämfört med den svenska vården. Både rent praktiskt med också fysiskt då det inte alls finns det hjälpmedel vi har här i den svenska sjukvården.

Jag var på en äldreboende mest för dementa personer då det var mellan 18 – 20 boende på äldreboendet. Mina förväntningar när jag kom dit var blandade, då vi åkte fyra tjejer som åkte gemensamt till samma stad, men var av två var på ett annan praktik plats och bodde på ett annat ställe.

När jag kom hem så insåg jag inte direkt var jag hade varit med om, utan man var fortfarande inne i någon slags bubbla, nu efter några månader så börjar man fatta, vilken stort chans man har fått att få praktisera utomlands, och det skolan och våra rektorer och lärare har hjälpt oss med att vi ska kunna få denna möjlighet att vara utomlands. Jag är mycket tacksam över detta, och ångrar mig inte alls för en minut att jag valde denna inriktning.

Minna Andersen