Reseberättelse – Sara Markham

 

APU-uppdrag

1. Jag har varit på st Josephs nursinghome i Danburry, England. Ett stort hus i vacker miljö i mitten av ett naturreservat. Hemmet hade sammanlagt 43platser men under tiden vi var där bodde det bara ca 38st. De olika vårdtagarna hade väldigt olika behov och led av olika sjukdomar/tillstånd t.ex. Parkinsons, ms, cancer och demens. Hemmet var alltså inte inriktagt på en speciell kategori av människor. Det fanns också de om bara stannade under en kortare period för lindrande vård vid livets slutskede.

Jag gick med olika handledare i princip varje dag och då skötte jag/vi den basala omvårdnaden som var individuellt planerad för varje boende. Och helt enkelt se till att de boende hade det så bra som möjligt där.

2. På st Josephs var det viktigt att tänka på varje enskild individ och att alla hade sina egna behov. Alla rum var enskilda och dekorerade med bårdtagarens egna möbler från hemmet för att de skulle trivas så bra som möjligt.

Det var viktigt att vårdtagarna skulle hålla igång och göra så mycket som möjligt själva så länge som de kunde för att bevara deras mobilitet. Det fanns olika aktiviteter som de boende kunde vara ed på. På tisdagar hade de en ”konversationsgrupp” där de som kunde var lekte ordlekar, umgicks och drack te. En annan dag hade de ”keep fit” där de hade lättare gympa övningar för att hålla igång dem och också få dem att träffa varandra.

3. På tidigare APU-platser inom äldrevården har deras rum inte alls varit personliga på samma sätt som jag såg i England, det kändes som att komma in i varje boendes egna hem när man gick in i deras rum istället för att gå in i samma ”sjukhusliknande” rum hos varje boende. Detta tycker jag var väldigt bra eftersom att det kändes er som ett hem för de boende då, ofta är detta n miljö de ska vistas i under en längre period och då har man rätt att trivas där.

En sak jag reagerade på var heltäckningsmattorna i exakt alla rum och korridorer, detta är ju lånt ifrån det mest hygieniska alternativet till golv i ett boende som detta. Jag själv som har kvalsterallergi hade väldiga problem med mattorna om jag glömde ta mina allergitabletter i tid, något som jag ytterst sällan behöver använda över huvud taget i Sverige. Som tur var jag beredd på detta och hade gott om tabletter med mig. Det städade/tvättade mattorna relativt ofta men för mig var det ändå ett problem.

Jag kan inte tala för den svenska äldrevården i allmänhet men om man jämför med mina tidigare praktiker på äldreboende har de inte haft några aktiviteter för de boendena utan lät de mer eller mindre bara sitta på sina rum hela dagarna. Jag tycker att det var bra att de på st Josephs försökte hålla igång de boende så mycket som möjligt och få dem att umgås med varandra så mycket som möjligt!

Av: Sara Markham