Vad hände sen – Sofia och Lukas

Det bästa med Consensum är att det är en liten skola med nära kontakt mellan lärarna och eleverna. En liten mysig skola som blev som ett andra hem. En otroligt stark lärargrupp som alla strävade efter samma mål, att varje individ ska få möjlighet att utvecklas i sin takt och av bästa möjliga förmåga. Alla får precis samma chans att lyckas och alla ser varandra som olika personer. Skolan har betytt oerhört mycket för oss och ännu idag kan vi se tillbaka på tiden med enbart ljusa minnen. Consensum i Lund och Consensum i Sollentuna har en nära kommunikation och ordnade så båda skolorna fick träffas. Under dessa två dagar träffades vi och vi utvecklade snabbt en relation. Med ett avstånd på 65 mil varvade vi med studierna med resor fram och tillbaka till varandra, under hela gymnasietiden. Efter studenten blev det en snabb förflyttning till högskolans värld och idag bor vi tillammans i Jönköping. Vi läser båda till sjuksköterskor och det var nog ingen som kunnat ana för tre år sedan att vi skulle leva så här idag. Vi skulle inte vara där vi är idag utan Consensum!

/ Lukas & Sofia 2012