Vad hände sen – Elin Thelin

ElinAtt börja gymnasiet är, för en tonåring, ett stort steg. Den vardag man tidigare varit van vid, de människor som man tidigare omgivits av och de rutiner man skapat löser plötsligt upp sig för en ovis framtid. Som tonåring är man även sårbar, de är vanligen de mest sårbara åren i vårt liv. Vi står med ena foten i det som var och den andra i det som kommer. Som vuxen kan det vara svårt att bemöta då situationen är väldigt individuell, och känslorna kan variera mycket. Speciellt på en skola med många tonåringar med olika personligheter, bakgrunder, erfarenheter och motivation.

När jag kom till Consensum första dagen stod alla ettornas lärare och skolans rektor i en rad. Alla log och istället för att ta oss i hand kramade alla om oss, en och en. Första dagen och jag kände mig redan sedd. Någonting som var väldigt viktigt för mig. Under mina tre gymnasieår gick jag igenom en familjetragedi som självklart fick min skolmotivation att sjunka. Min mentor uppmärksammade detta väldigt tidigt och i ett samtal med honom kom vi överrens om en individuellplan för mig. I den var närvaron på lektionerna i centrum, dels för att jag skulle slippa att läsa så mycket på egen hand och dels för att jag skulle känna stödet från lärarna och mina klasskompisar.Det är självklart svårt att alltid se alla, att finna en väg som passar alla, men en sak är säker lärarana på Consensum försöker. De försöker att se Dig, dina ambitioner och möjligheter att framhäva dina bästa sidor med din hälsa i centrum. Mina år på Consensum har grundat mycket av den självkänsla som jag har i dag. Det är där jag har funnit många av mina närmaste vänner, min första och ännu största förälskelse, det är där jag delat många av mina hejdlösa skratt, och ännu känner jag mycket värme när jag tänker på lärarna och allt de gjort för mig. Jag minns även att jag dagarna innan studenten frågade: ”när får jag börja jobba här?”, allt för att få komma tillbaka. Det har jag också fått, jag har hållit i en föreläsning för treorna om självkänsla och självförtroende någonting som ligger mig varmt om hjärtat, och jag hoppas på att snart få komma tillbaka.

Men det bästa och tydligaste betyget på skolan är att jag upprepade gånger hälsat bara för att säga hej, det har ingen av mina andra vänner gjort som gått på andra skolor.

/Elin 2012