Vad hände sen – Jessica Björkstrand

Det absolut bästa med Consensum var för mig den goda stämningen, ett gott kamratskap och ingen mobbning. Tiden på Consensum var underbar, trevlig atmosfär med högt i tak, få klasser som gjorde att man skapade mycket god kontakt med sina lärare och god tid för handledning som gjorde att jag kunde gå ut gymnasiet med höga betyg.

Under skoltiden fick jag möjlighet att skapa kontakter i yrkeslivet, tack vare många olika praktikplatser.

2008 tog jag studenten, och fick därefter chans till ett jobb på intensiven i Lund där jag gjorde min sista praktik. Efter ett år på IVA kände jag saknad efter äldreomsorgen som jag fick känna på under det första året på Consensum. Jag fick snabbt ett långvikariat på ett demensboende, ett år, för att sedan få ett fast jobb på Victoria vård och omsorg. Men eftersom att jag aldrig har velat sluta att utvecklas och trivdes både med äldre och sjukvård, så fick jag en enorm möjlighet att vara med och starta en helt ny vårdavdelning på SUS i Malmö, inom geriatrik, där jag verkligen stormtrivs. Consensum har öppnat många vägar för mig, till att bli den person jag är idag, och en stolt undersköterska.

Just nu går jag även en vidare utbildning på Consensums Yrkeshögskola för att snart vara färdig specialistundersköterska inom Äldrehälsa. En helt fantastisk utbildning, som ger en fördjupad kunskap inom det området som jag alltid har brunnit för och ville utvecklas inom. Skolan och lärarna är lyhörda för elevernas tankar och åsikter, vilket gör att man som studerande känner sig delaktig och har inflytande på kursinnehållet. Jag saknade tiden på gymnasiet, och blev glad att nya möjligheter att få fortsätta mina studier på denna skola nu finns tillgängliga.