Vad hände sen – Michaela Hammarstrand

Det bästa med Consensum var tryggheten från lärarna, att känna sig speciellt på något vis. Vi fick alla den hjälpen som vi behövde. Dom hjälpte oss att välja rätt väg och att ta oss igenom problemen som vi mötte.
Det är svårt när man ska välja gymnasium och veta vad jag ska bli när jag blir stor?? Det finns otroligt mycket att välja på. Jag ville jobba inom sjukvården och gärna med barn därför läste jag inriktning mot Barn- och ungdomssjukvård och gjorde även min praktik på Barnakuten. Consensum är bra på att samordna praktikplatser, vi fick verkligen de platser som var i direkt anslutning till det vi läste. För att kunna förstå det man läser så måste man kunna få se det i verkligheten och det är Consensum jättebra på att se till. Lärarna hade själv jobbat med vård och det skolan erbjuder så jag kände verkligen att dom visste vad dom pratade om.

Jag läste även Akutsjukvård och då fick jag min placering på en intensivvårdsavdelning där jag senare faktiskt fick jobb. Skolan såg verkligen till att vi var så förberedda som vi bara kunde vara. För vi kan inte ha någon erfarenhet från någonting vi aldrig har jobbat med. Det tog skolan absolut ansvar för. När jag fick mitt första ”riktiga” jobb så var det tack vare mina goda referenser från mina praktikplatser.

Så jag rekommenderar absolut Consensum

Michaela Hammarstrand

Student 2005