Vad hände sen – Morgan

”NA-programmet är välgjort och genomtänkt”

Det säger Morgan Persson, fd Consensum-elev. I dag läser Morgon apotekarprogrammet vid Umeå Universitet som distanselev. Men han saknar sin tid på Consensum och skulle om det gått skruvat tillbaka tiden till tiden på Consensum omedelbart.

Morgan tog studenten från Consesums NA-program våren 2015. Han beskriver tiden på Consensum som tiden då han inte bara fick kunskap, utan även gemenskap och vänskap för livet.

Hur var det att läsa NA på Consensum?
Helt otroligt, saknar det varje dag. Mina bästa vänner och jag träffas fortfarande så ofta som det går och pratar varje dag, vänner för livet har det blivit. Går inte att skilja oss åt, bästa vänner helt enkelt. En sådan vänskap går inte att hitta någon annanstans. Det blev precis likadant med våra lärare och mentorer. Vänner vänner vänner! På Consensum fick man allt på köpet, vänskap med alla, gemenskap med alla och kunskap för framtiden. Hade jag kunnat skruva tillbaka tiden för att gå på gymnasiet igen hade jag gjort det omedelbart!

Vad var det bästa med NA på Consensum?
Det bästa med NA på Consensum var hur välgjort programmet var. Kändes verkligen som att allt var genomtänkt, men det kunde aldrig genomföras utan de fantastiska lärarna och mentorerna vi haft. Vi skrattade tills vi grät tillsammans och vi pluggade tills hjärnan blev trött. Man kunde alltid få hjälp med de svåraste ämnena såsom matte, fysik och kemi och när du inte förstod hittade de en ny väg för att lära dig innehållet och pushade tillräckligt för att komma genom det. Det var verkligen att alla satt i samma båt, helt otroligt.

Varför sökte du till NA på Consensum
Ett flertal anledningar faktiskt! Först och främst var det den mysiga miljön jag träffade på när jag besökte Consensum på Öppet hus i 9an. Jag träffade Erik (dåvarande rektor som delvis blev vår mentor) samt lärarna och fick se hur ni jobbade på skolan. Anledning två var att skolan var i rätt storlek, den var inte så stor så att man kände sig bortglömd. Jag visste att här kunde man alltid träffa lärare och de visste vem du var och du kunde alltid få den hjälp man behövde. Sistadels var det att jag alltid varit intresserad av Naturvetenskap och med allt runtomkring Consensum kändes det mest naturligt att välja denna skolan.

Vad gör du i dag?
Och hur har du i dag nytta av dina erfarenheter från Consensum. Idag pluggar jag apotekarprogrammet vid Umeå Universitet (distansutbildning), jag åker upp dit 3-5 gånger/termin i varierande tidsomfattningar och gör labbar, har en del föreläsningar och dylikt. Consensums läroplan med teman hjälpte verkligen en igenom, den liknar lite mer Univeristetet då man har runt ett eller några ämnen åt gången istället för flertal ämnen som inte är relevanta med varandra och överlappar varandra. Jag tycker att Consensum förberedde mig otroligt bra för vad jag kan förvänta mig på Universitetet, både på kunskapsnivå som sällskapsnivå.

/Morgan