Vad hände sen – Therese Waldholm

therese w
Jag har goda minnen ifrån min tid på Consensum. Jag minns lärarna som vänliga och kompetenta, eleverna likaså. Tillsammans hade vi också en fin gemenskap som är ytterst ovanlig på andra skolor. Framförallt uppskattade jag att vi hade så mycket egna val av ämnen, det påverkade absolut mina betyg positivt då jag var ganska skoltrött när 3:ans slut började närma sig. Jag uppskattade också upplägget av lektioner. Vi nästan aldrig hade prov utan visade våra resultat i form av arbeten/uppsatser istället. Jag började på Consensum i 2:an efter att min första skola lades ner under sommarlovet. Det var då många ämnen som jag inte hade läst än, men som eleverna på Consensum redan hade läst och vice versa. Jag upplevde att organiseringen kring att jag behövde läsa upp några ämnen sköttes så bra som det hade kunnat. Miljön på skolan var alltid tipp-topp, mysigt och trivsamt. Det var ordning och reda både på elever och lärare!

Efter att ha arbetat inom vården, LSS och som massör sedan studenten 2008, har jag nu i höst börjar studera Hälsofrämjande organisationer på högskolan. Jag arbetar deltid som hundmassör i min egen firma och extra-knäcker även som personlig assistent på mitt gamla jobb. Min tanke är att vidareutbilda mig till Hälsopedagog eller Hälsovetare så småningom.

Mvh Therese Waldholm, student 2008