Timplan Vård och omsorg

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska 5 100p
Historia 1a:1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1 a 100p
Naturkunskap 1a:1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a:1 50p
Svenska 1/Svenska1 som 2:a språk 100p
Programgemensamma karaktärsämnen 1100p
Hälsopedagogik 100p
Medicin 1 150p
Etik och människans livsvillkor 100p
Psykiatri 1 100p
Psykologi 1 50p
Samhällskunskap 1a:2 50p
Specialpedagogik 1 100p
Svenska 2/Svenska 2 som 2:a språk 100p
Vård- och omsorgsarbete 1 200p
Vård- och omsorgsarbete 2 150p
Gymnasiearbete 100p
Programfördjupningar 500p
Akutsjukvård  
Medicin 2 100p
Akutsjukvård 200p
Räddningsmedicin 100p
Svenska 3/Svenska 3 som 2:a språk 100P
   
Hälsa & Friskvård  
Hälsa och friskvård 100p
Komplementärmedicin 100p
Mental träning 100p
Medicin 2 100p
Svenska 3/Svenska 3 som 2:a språk 100p
Högskola/Universitet  
Engelska 6 100p
Matematik 2a 100p
Svenska 3/Svenska 3 som andra språk 100p
Fördjupning  
Barn och ungdomssjukvård 200