Nyheter Bra rapport för Consensum!

Bra rapport för Consensum!

Nyheter

Utbildningsförvaltningen har gjort ett insynsbesök på Consensum i Lund. Rapporten visar att Consensum är en välorganiserad skola som arbetar i enlighet med styrdokumenten. Vid tidpunkten för insyn hade skolan 260 elever. Söktrycket till skolans VO är högre än för motsvarande program inom Lunds kommun.