Nyheter Information om Coronaviruset

Information om Coronaviruset

Med anledning av spridning av Coronaviruset vill vi klargöra vad som gäller vid Consensums skolor. En skola är en verksamhet där många elever och lärare kommer i nära kontakt med varandra. Vi ber alla att iaktta försiktighet och ansvar för att inte medverka till eventuell smittspridning. Alla på Consensum ska kunna känna sig helt trygga med att både lärare och elever som kan ha exponerats för Coronavirus agerar i enlighet med våra direktiv.

Personal eller elever som själva har vistats i riskområden*, eller har närstående som gjort det, ber vi vara uppmärksamma på symptom och kontakta vårdguiden 1177 för att rådfråga. Om de ger klartecken för att närvara i skolan så gäller detta.

Vänligen meddela din skolas rektor om du har ungdom som stannar hemma på grund av besvär med misstankar kopplat till Corona, och du har även skyldighet att anmäla misstänkt Coronavirus till 1177.

Vi rekommenderar alla att vara noga med hygienen, i synnerhet när det gäller handtvätt och användande av handsprit.

Vi följer i övrigt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf

På följande länk kan man få mer allmän information om smittläget och rekommendationer.
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Vänliga hälsningar
Jonas Strömgård
VD, Consensum

* De områden som för närvarande klassas som riskområden enligt Folkhälsomyndigheten är Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår, de italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto, Iran samt Sydkorea. Vilka områden som klassas som riskområden kan sannolikt ändras framöver.