Nyheter Skolinspektionen ger högsta betyg till Consensum Gymnasium

Skolinspektionen ger högsta betyg till Consensum Gymnasium

På Consensum Gymnasieskola är vår vision ”Alla kan lyckas!” En viktig faktor för att uppnå detta är att våra elever mår bra och upplever studieglädje i en inkluderande och trygg skolmiljö. Nu har vi fått en viktig bekräftelse på att så är fallet. I Skolinspektionens senaste granskning fick Consensum Gymnasium högsta betyg på alla punkter!

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Myndighetens granskning utgår från skollagen, förordningar, läroplaner, kursplaner och andra bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

I Skolinspektionens bedömning av Consensum står det bland annat så här: ”Skolinspektionen bedömer att Consensum Gymnasium Lund har ett medvetet och systematiskt arbete för att säkerställa att utbildningen ska präglas av trygghet och studiero.”

Vi på Consensum Gymnasieum är förstås superstolta över detta fina betyg, och ännu mer stärkta i vår övertygelse att vi är på rätt väg. Vi vill passa på att tacka alla medarbetare som varje dag jobbar med att utveckla en lärandemiljö där eleverna får en god självkänsla, mod och nyfikenhet att möta framtiden. En miljö där det är ok att göra misstag och aldrig försent att göra framsteg.

Ett stort tack också till våra fantastiska elever, som tillsammans med oss brinner för den speciella Consensum-andan och för att få vara med och göra skillnad inom vård, medicin, välfärd och naturvetenskap.

Här kan du läsa mer om Skolinspektionens beslut.