Nyheter Vill du börja hos oss läsåret 24/25?

Vill du börja hos oss läsåret 24/25?

Sent omval 2024

Har du ändrat dig, inte gjort en gymnasieansökan eller inte fått någon plats på en skola? Nu har du möjlighet att göra ett sent val – 12 augusti-11 september

Den 12 augusti har du möjlighet att göra ett sent val på www.skanegy.se. Detta innebär att du kan ansöka om att börja på en skola, förutsatt att det finns lediga platser kvar. Det är viktigt att notera att platserna fördelas först till de som ansökt under den ordinarie sökperioden, som hade sin sista dag den 15 maj. Om det efter den ordinarie antagningen fortfarande finns platser kvar, kommer dessa att erbjudas till de som ansöker under den sena ansökningsperioden.

Detta är en chans för dig som kanske har ändrat dig om dina val eller missade den första ansökningsfristen att ändå kunna få en plats på en skola. Det är därför en bra idé att hålla koll på tillgängliga platser och göra din ansökan så snart som möjligt efter den 12 augusti.

Våra program
NA Naturvetenskapsprogram 
VO Vård- och omsorgsprogram 
IM Introduktionsprogram 

För mer information
www.skanegy.se/om-ansokan/ansokningsprocessen/sent-val/
www.skanegy.se/viktigadatum/

Har du några frågor eller funderingar kring ansökan?
Kontakta gymnasieantagningen:
E-post: antag@lund.se
Telefon: 046-359 50 00