Certifierad partnerskola till Unga Forskare Certifierad partnerskola till Unga Forskare

Certifierad partnerskola till Unga Forskare

Vi är certifierad partnerskola till Unga Forskare. Det innebär att vi arbetar systematiskt och långsiktigt med elevernas intresse, inspiration och kunskap inom forskning och vetenskap. Certifieringen är ett kvitto på effekterna av vårt arbete.

Vi har som certifierad partnerskola implementerat en heltäckande modell för gymnasieskolan som innebär en progression över gymnasiets tre år. Genom fokus på inspiration och träning skapar vi intresse och motivation med genuin förankring hos varje individ. Vi skapar en tydlig brygga till högskolan, med mål att varje elev ska vara redo för högre studier efter studenten.

Vi lägger stor vikt vid att våra elever ges förutsättningar att upptäcka vetenskapens möjligheter, och hur roligt och spännande forskning är. Det innebär bland annat att:

  • Eleverna introduceras till aktuella forskningsområden inom olika ämnen genom verkliga exempel från näringsliv och akademi
  • Vi vidgar vyerna för vad som är möjligt genom stort fokus på framtida forskning och applikationer
  • Eleverna får en tydlig bild av utbildnings- och karriärmöjligheter genom kontakter med företag och universitet där forskning bedrivs
  • Eleverna får kontinuerlig träning i vetenskaplig metod genom gymnasiets alla tre år
  • Arbetet får en röd tråd och kontext genom ämnesöverskridande och verklighetsnära case, teman och projekt
  • Vi deltar varje år i Forsknings-SM, Utställningen Unga Forskare
  • Vi arbetar med unga förebilder med olika bakgrund för att bryta stereotyper och bredda bilden av vem som kan bli forskare
  • Eleverna får möjlighet att på ett lustfyllt sätt stifta bekantskap med forskning, och genom egna aktiviteter utanför skoltid utveckla sina intressen för naturvetenskap, teknik och matematik i vår elevdrivna och Unga Forskare-anslutna Science club

Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att utveckla ungdomars intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Förbundet har funnits sedan 1977.

Läs gärna mer här: http://www.ungaforskare.seÖppet hus och skuggning

Öppet hus & skuggning

Har du tankar och funderingar kring ditt gymnasieval kan kanske ett besök på vårt öppna hus hjälpa dig en bit på vägen. Vi svarar gärna på dina frågor och visar dig vad vi har att erbjuda dig. Om du skulle önska är du också mycket välkommen att vara med under en vanlig skoldag på Consensum (skuggning), då får du chansen att ta del av vårt arbetssätt och den fina stämningen på skolan.

Läs mer

Framtiden är ljus

Under livets alla skeden behövs det människor som jobbar med människor. Att välja ett yrke inom vård, medicin, välfärd och naturvetenskap ger dig alla förutsättningar att fixa det framtidsjobb du drömmer om. Starta din resa mot framtiden med en gymnasieutbildning på Consensum, det ger dig en stark plattform inför kommande yrke och högskolestudier.

Läs vad tidigare elever gör idag