Vi gillar vår skola

Consensum är en hälsofrämjande skola som lägger stor vikt vid att du mår bra och upplever studieglädje. Hör kan du lyssna på hur personalen jobbar för att detta ska bli möjligt och hur våra elever upplever skolan.

Har du fler frågor? Kontakta oss gärna.