Synpunkter / klagomål Synpunkter / klagomål

Synpunkter / klagomål

Om du inte upplever dig nöjd med din studietid på Consensum och önskar framföra klagomål eller synpunkter vill vi först och främst att du vänder dig till din mentor/lärare och i andra hand till din rektor.

Alla medarbetare på skolan har ansvar för att omedelbart vidarebefordra mottagna klagomål till behörig person.

Vi lyssnar gärna på dig!
Vårt mål är att skapa en god dialog och tillsammans med dig hitta bra lösningar på situationen. Givetvis följer vi upp att du fortsättningsvis är nöjd med hur situationen löst sig.

Vi ser gärna att du fyller i blanketten för vår formella klagomålshantering.
Om ärendet handlar om kränkning eller särbehandling använder vi den handlingsplan som är framtagen i vår Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Dina synpunkter och klagomål dokumenteras och systematiseras för att sen ingå i ett mera övergripande förbättringsarbete. Det är med största respekt och hänsyn till personlig integritet som vi handlägger denna typ av ärenden.

Visselblåsarfunktion
Allvarliga oegentligheter och missförhållanden rapporterar du in via vår visselblåsarfunktion. Du hittar den här: https://larandegruppen.whistlelink.com/

 

Av 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) framgår att huvudmannen ”ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information ska finnas om hur och på vilket sätt klagomål hanteras”.Öppet hus och skuggning

Öppet hus & skuggning

Har du tankar och funderingar kring ditt gymnasieval kan kanske ett besök på vårt öppna hus hjälpa dig en bit på vägen. Vi svarar gärna på dina frågor och visar dig vad vi har att erbjuda dig. Om du skulle önska är du också mycket välkommen att vara med under en vanlig skoldag på Consensum (skuggning), då får du chansen att ta del av vårt arbetssätt och den fina stämningen på skolan.

Läs mer

Framtiden är ljus

Under livets alla skeden behövs det människor som jobbar med människor. Att välja ett yrke inom vård, medicin, välfärd och naturvetenskap ger dig alla förutsättningar att fixa det framtidsjobb du drömmer om. Starta din resa mot framtiden med en gymnasieutbildning på Consensum, det ger dig en stark plattform inför kommande yrke och högskolestudier.

Läs vad tidigare elever gör idag